Biuro Informacji Kredytowej i jego zadania

Gdy bierzemy pożyczkę lub kredyt, zostawiamy po sobie ślad. Jest nim informacja, którą na temat zaciągniętych przez nas zobowiązań posiada Biuro Informacji Kredytowej. BIK utworzony w 1997 roku udziela informacji o potencjalnych kredytobiorcach zainteresowanym instytucjom (czyli bankom i SKOK-om). Ma to na celu uwiarygodnienie potencjalnego klienta. W większości informacje te pomagają w podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej, jednakże niekiedy zdarza się, że dane tam zawarte, mogą udzielenie takiego kredytu utrudnić.

Czego bank może dowiedzieć się o nas z bazy BIK?

BIK gromadzi informacje o danej osobie każdorazowo, gdy składa ona wniosek o kredyt lub pożyczkę w banku lub SKOK-u, a także gdy występuje jako poręczyciel. Natomiast przy samej już spłacie zobowiązania, co najmniej raz na miesiąc BIK otrzymuje informację o tym, czy zobowiązanie zostało spłacone i czy nastąpiło to terminowo czy z opóźnieniami. Przy czym nie ma granicznej kwoty, od której kredyt, pożyczka lub inne zobowiązanie zostają objęte raportem, o który dla swojego kredytobiorcy może poprosić bank lub inna instytucja finansowa.

Informacje, które gromadzi BIK obejmują przede wszystkim dane osobowe kredytobiorców i szczegóły ich zobowiązań, czyli jeśli chodzi o zaciągnięte kredyty są to m.in.: daty ich udzielenia, rodzaje kredytów, terminowość ich spłat oraz ewentualne informacje o powstaniu zadłużenia, czy podjętej windykacji długu. Dlatego warto terminowo spłacać swoje zobowiązania, żeby nie mieć problemów z otrzymaniem kredytu, pożyczki, a nawet telefonu na abonament.

Jeżeli chciałabyś poznać najlepsze oferty szybkich pożyczek pozabankowych udzielanych przez internet, zajrzyj do porównywarki www.mpozyczkipozabankowe.pl